BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 9 | UU: 298
Wyszukaj funkcję PHP:  

bcscale

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcscale --  Ustala domyślną precyzję obliczeń BCMath

Opis

bool bcscale ( int precyzja )

Za pomocą tej funkcji ustala się domyślną wartość argumentu precyzja dla wszystkich wywołań funkcji BCMath, w których argument ten nie jest jawnie podany. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. bcscale() przykład

<?php
    
// domyślna precyzja : 3
bcscale(3);
echo
bcdiv('105', '6.55957'); // 16.007
    
// to jest to samo bez bcscale()
echo bcdiv('105', '6.55957', 3); // 16.007

?>
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker