BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 9 | UU: 261
Wyszukaj funkcję PHP:  

bccomp

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bccomp -- Porównuje dwie liczby o dużej precyzji

Opis

int bccomp ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja] )

Porównuje lewy_operand z prawy_operand i zwraca rezultat w postaci liczby całkowitej. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do ustalenia ilości cyfr po przecinku, które będą wzięte pod uwagę przy porównywaniu. Funkcja zwraca wartość 0, jeśli operandy są sobie równe. Jeśli lewy_operand jest większy niż prawy_operand, to funkcja zwraca +1, zaś jeśli lewy_operand jest mniejszy niż prawy_operand, to funkcja zwraca -1.

Przykłady

Przykład 1. bccomp() przykład

<?php

echo bccomp('1', '2') . "\n";   // -1
echo bccomp('1.00001', '1', 3); // 0
echo bccomp('1.00001', '1', 5); // 1

?>
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker