BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 31 | UU: 569
Wyszukaj funkcję PHP:  

basename

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

basename -- Zwraca nazwę pliku, będącego składową ścieżki

Opis

string basename ( string ścieżka [, string przyrostek] )

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku. Jeśli koniec nazwy pliku pasuje do parametru przyrostek to zostanie on także obcięty.

W Windows jako separator katalogów używany jest znak slash (/) i backslash (\). W innych środowiskach jest to slash (/).

Przykład 1. basename() przykład

<?php
$path
= "/home/httpd/html/index.php";
$file = basename ($path);        // $file zawiera "index.php"
$file = basename ($path, ".php"); // $file zawiera "index"
?>

Notatka: Parametr przyrostek został dodany w PHP 4.1.0.

Patrz także: dirname().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker