BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 25 | UU: 589
Wyszukaj funkcję PHP:  

for

Pętla for jest najbardziej skomplikowanym rodzajem pętli w PHP. Zachowuje się identycznie jak jej odpowiedniki z C. Jej składnia wygląda następująco:

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) instrukcje

wyrażenie1 jest wykonywane tylko raz, na początku pętli.

Na początku każdej nowej iteracji, obliczana jest wartość logiczna wyrażenia wyrażenie2. Jeśli wynikiem obliczenia jest TRUE, to pętla kontynuuje i następuje wykonanie instrukcji umieszczonych w pętli. Jeśli jednak wyrażenie ma wartość FALSE, to wykonanie pętli zostaje przerwane.

Na końcu każdej iteracji zostaje wykonane wyrażenie3.

Każde z wyrażeń może być puste. Puste wyrażenie2 oznacza, że pętla jest nieskończona (PHP interpretuje to jako wartość TRUE, podobnie z resztą jak C). Nie jest to jednak tak bezużyteczne, jak to się może wydawać, gdyż często stosuje się to w połączeniu z instrukcją break, co zastępuje wyrażenie2 w pętli for.

Wszystkie poniższe przykłady wyświetlają liczby od 1 do 10. Proszę zauważyć rozmaite odmiany składni:

/* przykład 1 */

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    print $i;
}

/* przykład 2 */

for ($i = 1;;$i++) {
    if ($i > 10) {
        break;
    }
    print $i;
}

/* przykład 3 */

$i = 1;
for (;;) {
    if ($i > 10) {
        break;
    }
    print $i;
    $i++;
}

/* przykład 4 */

for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++);

Oczywiście najzgrabniejsza składnia jest w przykładzie pierwszym (albo czwartym), ale w wielu sytuacjach puste wyrażenia w pętli for bardzo się przydają.

PHP obsługuje również składnię alternatywną (z dwukropkiem) w pętli for.

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3): instrukcja; ...; endfor;

Inne języki programowania posiadają pętlę foreach do obsługi tablic itp. W PHP 3 nie ma takiej pętli, natomiast została ona dodana do PHP 4. Więcej na ten temat w odpowiednim rozdziale. W PHP 3 można połączyć instrukcje while, list() i each() co pozwoli osiągnąć ten sam efekt. Przykłady na to znajdują się w rozdziałach dotyczących wyżej wymienionych instrukcji.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker