BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 41 | UU: 608
Wyszukaj funkcję PHP:  

elseif

Instrukcja elseif, jak sama jej nazwa wskazuje, stanowi połączenie instrukcji if i else. Podobnie jak else rozszerza instrukcję if do sytuacji, kiedy wyrażenie logiczne stojące przy if ma wartość FALSE. Jednakże w przeciwieństwie do typowej instrukcji else, kod objęty tą instrukcją będzie wykonany, jeśli wyrażenie logiczne stojące przy tej instrukcji będzie miało wartość TRUE. Poniższy przykład wyświetli a jest większe niż b, a jest równe b lub a jest mniejsze niż b:

if ($a > $b) {
    print "a jest większe niż b";
} elseif ($a == $b) {
    print "a jest równe b";
} else {
    print "a jest mniejsze niż b";
}

Można użyć kilku instrukcji elseif w jednym bloku instrukcji if. Wykonany wtedy będzie ten blok, który pierwszy będzie mieć wartość TRUE. W PHP można też napisać 'else if' (dwoma słowami) zamiast 'elseif' (jednym słowem). Z punktu widzenia składni języka, wyrażenia te różnią się od siebie (jeśli znasz się na C, jest to ta sama różnica co w C), jednak wynik ich działania jest ten sam.

Dana instrukcja elseif będzie wykonana tylko wówczas, jeśli wszystkie poprzedzające ją instrukcje if i elseif w danym bloku miały wartość logiczną FALSE, a ona sama ma wartość logiczną TRUE.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker