BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 5 | UU: 396

CXL. Zip File Functions (Read Only Access)

Wstęp

This module enables you to transparently read ZIP compressed archives and the files inside them.

Wymagania

This module uses the functions of the ZZIPlib library by Guido Draheim. You need ZZIPlib version >= 0.10.6.

Note that ZZIPlib only provides a subset of functions provided in a full implementation of the ZIP compression algorithm and can only read ZIP file archives. A normal ZIP utility is needed to create the ZIP file archives read by this library.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: http://pecl.php.net/package/zip.

W PHP 4 to rozszerzenie PECL można znaleźć w podkatalogu ext/ źródeł PHP lub pod znajdującym się wyżej odnośnikiem PECL. In order to use these functions you must compile PHP with zip support by using the --with-zip[=DIR] configure option.

Windows users will enable php_zip.dll inside of php.ini in order to use these functions. W PHP 4 ten DLL znajduje się w podkatalogu extensions/ binarnej dystrybucji PHP dla Windows. DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub http://snaps.php.net/.

Notatka: Zip support before PHP 4.1.0 is experimental. This section reflects the Zip extension as it exists in PHP 4.1.0 and later.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Przykłady

This example opens a ZIP file archive, reads each file in the archive and prints out its contents. The test2.zip archive used in this example is one of the test archives in the ZZIPlib source distribution.

Przykład 1. Zip Usage Example

<?php

$zip
= zip_open("/tmp/test2.zip");

if (
$zip) {

    while (
$zip_entry = zip_read($zip)) {
        echo
"Name:               " . zip_entry_name($zip_entry) . "\n";
        echo
"Actual Filesize:    " . zip_entry_filesize($zip_entry) . "\n";
        echo
"Compressed Size:    " . zip_entry_compressedsize($zip_entry) . "\n";
        echo
"Compression Method: " . zip_entry_compressionmethod($zip_entry) . "\n";

        if (
zip_entry_open($zip, $zip_entry, "r")) {
            echo
"File Contents:\n";
            
$buf = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));
            echo
"$buf\n";

            
zip_entry_close($zip_entry);
        }
        echo
"\n";

    }

    
zip_close($zip);

}

?>
Spis treści
zip_close -- Close a ZIP file archive
zip_entry_close -- Close a directory entry
zip_entry_compressedsize -- Retrieve the compressed size of a directory entry
zip_entry_compressionmethod -- Retrieve the compression method of a directory entry
zip_entry_filesize -- Retrieve the actual file size of a directory entry
zip_entry_name -- Retrieve the name of a directory entry
zip_entry_open -- Open a directory entry for reading
zip_entry_read -- Read from an open directory entry
zip_open -- Open a ZIP file archive
zip_read -- Read next entry in a ZIP file archive
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker