BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 18 | UU: 397

CXXXIV. xdiff Functions

Wstęp

xdiff extension creates and applies patches to both text and binary files.

Wymagania

To use xdiff, you will need libxdiff installed, available on the libxdiff homepage http://www.xmailserver.org/xdiff-lib.php.

Notatka: You'll need at least libxdiff 0.7 for these functions to be aware of memory_limit.

Instalacja

xdiff is currently available through PECL http://pecl.php.net/package/xdiff.

If PEAR is available on your *nix-like system you can use the pear installer to install the xdiff extension, by the following command: pear -v install xdiff.

You can always download the tar.gz package and install xdiff by hand:

Przykład 1. xdiff install by hand

gunzip xdiff-xxx.tgz
tar -xvf xdiff-xxx.tar
cd xdiff-xxx
phpize
./configure && make && make install

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

XDIFF_PATCH_NORMAL (integer)

XDIFF_PATCH_REVERSE (integer)

Spis treści
xdiff_file_diff_binary --  Make binary diff of two files
xdiff_file_diff --  Make unified diff of two files
xdiff_file_merge3 --  Merge 3 files into one
xdiff_file_patch_binary --  Patch a file with a binary diff
xdiff_file_patch --  Patch a file with an unified diff
xdiff_string_diff_binary --  Make binary diff of two strings
xdiff_string_diff --  Make unified diff of two strings
xdiff_string_merge3 --  Merge 3 strings into one
xdiff_string_patch_binary --  Patch a string with a binary diff
xdiff_string_patch --  Patch a string with an unified diff
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker