BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 352

CXXX. vpopmail Functions

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

This extension has been moved from PHP as of PHP 4.3.0 and now vpopmail lives in PECL.

Instalacja

As of PHP 4, these functions are only available if PHP was configured with --with-vpopmail[=DIR].

Spis treści
vpopmail_add_alias_domain_ex -- Add alias to an existing virtual domain
vpopmail_add_alias_domain -- Add an alias for a virtual domain
vpopmail_add_domain_ex -- Add a new virtual domain
vpopmail_add_domain -- Add a new virtual domain
vpopmail_add_user -- Add a new user to the specified virtual domain
vpopmail_alias_add -- Insert a virtual alias
vpopmail_alias_del_domain -- Deletes all virtual aliases of a domain
vpopmail_alias_del -- Deletes all virtual aliases of a user
vpopmail_alias_get_all -- Get all lines of an alias for a domain
vpopmail_alias_get -- Get all lines of an alias for a domain
vpopmail_auth_user -- Attempt to validate a username/domain/password
vpopmail_del_domain_ex -- Delete a virtual domain
vpopmail_del_domain -- Delete a virtual domain
vpopmail_del_user -- Delete a user from a virtual domain
vpopmail_error -- Get text message for last vpopmail error
vpopmail_passwd -- Change a virtual user's password
vpopmail_set_user_quota -- Sets a virtual user's quota
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker