BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 11 | UU: 343

CXII. Shared Memory Functions

Wstęp

Shmop is an easy to use set of functions that allows PHP to read, write, create and delete Unix shared memory segments.

Notatka: Versions of Windows previous to Windows 2000 do not support shared memory. Under Windows, Shmop will only work when PHP is running as a web server module, such as Apache or IIS (CLI and CGI will not work).

Notatka: In PHP 4.0.3, these functions were prefixed by shm rather than shmop.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

To use shmop you will need to compile PHP with the --enable-shmop parameter in your configure line.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Stałe predefinopwane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Przykłady

Przykład 1. Shared Memory Operations Overview

<?php
   
// Create 100 byte shared memory block with system id if 0xff3
$shm_id = shmop_open(0xff3, "c", 0644, 100);
if (!
$shm_id) {
    echo
"Couldn't create shared memory segment\n";
}

// Get shared memory block's size
$shm_size = shmop_size($shm_id);
echo
"SHM Block Size: " . $shm_size . " has been created.\n";

// Lets write a test string into shared memory
$shm_bytes_written = shmop_write($shm_id, "my shared memory block", 0);
if (
$shm_bytes_written != strlen("my shared memory block")) {
    echo
"Couldn't write the entire length of data\n";
}

// Now lets read the string back
$my_string = shmop_read($shm_id, 0, $shm_size);
if (!
$my_string) {
    echo
"Couldn't read from shared memory block\n";
}
echo
"The data inside shared memory was: " . $my_string . "\n";

//Now lets delete the block and close the shared memory segment
if (!shmop_delete($shm_id)) {
    echo
"Couldn't mark shared memory block for deletion.";
}
shmop_close($shm_id);
   
?>

Spis treści
shmop_close -- Close shared memory block
shmop_delete -- Delete shared memory block
shmop_open -- Create or open shared memory block
shmop_read -- Read data from shared memory block
shmop_size -- Get size of shared memory block
shmop_write -- Write data into shared memory block
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker