BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 16 | UU: 369

XVIII. Cyrus IMAP administration Functions

Wstęp

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Notatka: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Instalacja

To enable Cyrus IMAP support and to use these functions you have to compile PHP with the --with-cyrus option.

Ostrzeżenie

Rozszerzenie IMAP nie może być używane w połączeniu z rozszerzeniami recode i YAZ. Dzieje się tak z powodu dzielenia tego samego symbolu wewnętrznego.

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CYRUS_CONN_NONSYNCLITERAL (integer)

CYRUS_CONN_INITIALRESPONSE (integer)

CYRUS_CALLBACK_NUMBERED (integer)

CYRUS_CALLBACK_NOLITERAL (integer)

Spis treści
cyrus_authenticate -- Authenticate against a Cyrus IMAP server
cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection
cyrus_close -- Close connection to a Cyrus IMAP server
cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server
cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server
cyrus_unbind -- Unbind ...
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker