BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 5 | UU: 28

X. Classkit Functions

Wstęp

These functions allow the dynamic manipulation of PHP classes, at runtime.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: http://pecl.php.net/package/classkit.

DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub http://snaps.php.net/.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)

Marks the method private

CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)

Marks the method protected

CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)

Marks the method public

Spis treści
classkit_import -- Import new class method definitions from a file
classkit_method_add -- Dynamically adds a new method to a given class
classkit_method_copy -- Copies a method from class to another
classkit_method_redefine -- Dynamically changes the code of the given method
classkit_method_remove -- Dynamically removes the given method
classkit_method_rename -- Dynamically changes the name of the given method
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker