BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 31 | UU: 384

VIII. Calendar Functions

Wstęp

The calendar extension presents a series of functions to simplify converting between different calendar formats. The intermediary or standard it is based on is the Julian Day Count. The Julian Day Count is a count of days starting from January 1st, 4713 B.C. To convert between calendar systems, you must first convert to Julian Day Count, then to the calendar system of your choice. Julian Day Count is very different from the Julian Calendar! For more information on Julian Day Count, visit http://www.hermetic.ch/cal_stud/jdn.htm. For more information on calendar systems visit http://www.boogle.com/info/cal-overview.php. Excerpts from this page are included in these instructions, and are in quotes.

Instalacja

To get these functions to work, you have to compile PHP with --enable-calendar.

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń aby korzystać z tych funkcji.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CAL_GREGORIAN (integer)

CAL_JULIAN (integer)

CAL_JEWISH (integer)

CAL_FRENCH (integer)

CAL_NUM_CALS (integer)

CAL_DOW_DAYNO (integer)

CAL_DOW_SHORT (integer)

CAL_DOW_LONG (integer)

CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT (integer)

CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG (integer)

CAL_MONTH_JULIAN_SHORT (integer)

CAL_MONTH_JULIAN_LONG (integer)

CAL_MONTH_JEWISH (integer)

CAL_MONTH_FRENCH (integer)

The following constants are available since PHP 4.3.0 :

CAL_EASTER_DEFAULT (integer)

CAL_EASTER_ROMAN (integer)

CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN (integer)

CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN (integer)

The following constants are available since PHP 5.0.0 :

CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH (integer)

CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM (integer)

CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM (integer)

Spis treści
cal_days_in_month -- Return the number of days in a month for a given year and calendar
cal_from_jd -- Converts from Julian Day Count to a supported calendar
cal_info -- Returns information about a particular calendar
cal_to_jd -- Converts from a supported calendar to Julian Day Count
easter_date --  Get Unix timestamp for midnight on Easter of a given year
easter_days --  Get number of days after March 21 on which Easter falls for a given year
FrenchToJD --  Converts a date from the French Republican Calendar to a Julian Day Count
GregorianToJD --  Converts a Gregorian date to Julian Day Count
JDDayOfWeek -- Returns the day of the week
JDMonthName -- Returns a month name
JDToFrench --  Converts a Julian Day Count to the French Republican Calendar
JDToGregorian -- Converts Julian Day Count to Gregorian date
jdtojewish --  Converts a Julian day count to a Jewish calendar date
JDToJulian --  Converts a Julian Day Count to a Julian Calendar Date
jdtounix -- Convert Julian Day to Unix timestamp
JewishToJD --  Converts a date in the Jewish Calendar to Julian Day Count
JulianToJD --  Converts a Julian Calendar date to Julian Day Count
unixtojd -- Convert Unix timestamp to Julian Day
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker