BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 23 | UU: 608

zip_entry_compressionmethod

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

zip_entry_compressionmethod -- Retrieve the compression method of a directory entry

Opis

string zip_entry_compressionmethod ( resource zip_entry )

Returns the compression method of the directory entry specified by zip_entry.

Parametry

zip_entry

A directory entry returned by zip_read().

Zwracane wartości

The compression method.

Patrz także

zip_open()
zip_read()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker