BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 274

sybase_deadlock_retry_count

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

sybase_deadlock_retry_count -- Sets the deadlock retry count

Description

void sybase_deadlock_retry_count ( int retry_count )

Using sybase_deadlock_retry_count(), the number of retries can be defined in cases of deadlocks. By default, every deadlock is retried an infinite number of times or until the process is killed by Sybase, the executing script is killed (for instance, by set_time_limit()) or the query succeeds.

Notatka: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli za interfejs do Sybase służy biblioteka CT, nie DB.

Tabela 1. Values for retry_count

-1Retry forever (default)
0Do not retry
nRetry n times

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker