BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 6 | UU: 324

SoapClient->__getLastRequest()

SoapClient->__getLastRequest() --  Returns last SOAP request

Opis

class SoapClient {

string __getLastRequest ( void )

}

Notatka: This method works only if the SoapClient object was created with the trace option.

Zwracane wartości

The last SOAP request.

Przykłady

Przykład 1. SoapClient->__getLastRequest() example

<?php
$client
= SoapClient("some.wsdl", array('trace' => 1));
$result = $client->SomeFunction();
echo
"REQUEST:\n" . $client->__getLastRequest() . "\n";
?>

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker