BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 550

return

Instrukcja return(), wywołana z wnętrza funkcji, natychmiastowo zakańcza wykonywanie tej funkcji i zwraca jako jej wartość swój argument. return() zakańcza również wykonywanie instrukcji eval() lub danego pliku skryptowego.

Instrukcja ta, wywołana w zasięgu globalnym, zakańcza wykonywanie całego pliku skryptowego. Jeśli dany skrypt był dołączony funkcjami include() lub require(), sterowanie zostaje zwrócone do pliku wywołującego. Poza tym, jeśli plik został dołączony funkcją include(), argument przekazany do funkcji return() będzie zwrócony jako wartość funkcji include(). Jeśli funkcja return() zostanie wywołana w głównym pliku skryptowym, nastąpi zakończenie całego skryptu. Jeśli dany skrypt został wywołany przez dyrektywy konfiguracyjne auto_prepend_file lub auto_append_file w php.ini, wtedy wykonywnie tego pliku skryptowego zostanie zakończone.

Więcej informacji w rozdziale zwracanie wartości.

Notatka: Proszę zauważyć, że ponieważ return() jest konstrukcją językową a nie funkcją, nawiasy otaczające jej argumenty nie są konieczne. W rzeczywistości częściej są one opuszczane przez programistów, choć opuszczenie ich, czy nie, nie zmienia niczego.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker