BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 13 | UU: 316

require_once()

Instrukcja require_once() służy do wczytania i wykonania kodu z określonego pliku w trakcie wykonywania skryptu. Zachowanie jej jest identyczne z instrukcją require() z jednym wyjątkiem, tzn. jeśli dany plik został już raz wczytany do tego skryptu, nie będzie wczytany ponownie. Więcej informacji na temat działania tej instrukcji w dokumentacji odnośnie require().

require_once() powinno być używane w przypadku, gdy ten sam plik mógłby zostać wczytany i wykonany wielokrotnie, ale ty chcesz mieć pewność, że zostanie wczytany dokładnie raz, aby uniknąć problemów z redefiniowaniem funkcji, nadpisywaniem zmiennych itp.

Przykłady użycia require_once() i include_once() znajdują się w kodzie PEAR dołączonym do najnowszych dystrubucji kodu źródłowego PHP.

Notatka: require_once() dodano w PHP 4.0.1pl2

Notatka: Proszę pamiętać, że require_once() oraz include_once() mogą zachowywać się w sposób nieoczekiwany na systemach operacyjnych nierozróżniających wielkości liter (non case-sensitive) - takich jak Windows.

Przykład 16-8. require_once() zwraca uwagę na wielkość liter

require_once("a.php"); // to wczyta plik a.php
  require_once("A.php"); // na Windows to ponownie wczyta a.php !

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

Patrz także: require(), include(), include_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), i virtual().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker