BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 18 | UU: 550

mysqli_commit

(PHP 5)

mysqli_commit

(no version information, might be only in CVS)

mysqli->commit -- Commits the current transaction

Description

Procedural style:

bool mysqli_commit ( mysqli link )

Object oriented style (method)

class mysqli {

bool commit ( void )

}

Commits the current transaction for the database connection specified by the link parameter.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Object oriented style

<?php
$mysqli
= new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
    exit();
}

$mysqli->query("CREATE TABLE Language LIKE CountryLanguage Type=InnoDB");

/* set autocommit to off */
$mysqli->autocommit(FALSE);

/* Insert some values */
$mysqli->query("INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Bavarian', 'F', 11.2)");
$mysqli->query("INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Swabian', 'F', 9.4)");

/* commit transaction */
$mysqli->commit();

/* drop table */
$mysqli->query("DROP TABLE Language");

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Przykład 2. Procedural style

<?php
$link
= mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "test");

/* check connection */
if (!$link) {
    
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* set autocommit to off */
mysqli_autocommit($link, FALSE);

mysqli_query($link, "CREATE TABLE Language LIKE CountryLanguage Type=InnoDB");

/* Insert some values */
mysqli_query($link, "INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Bavarian', 'F', 11.2)");
mysqli_query($link, "INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Swabian', 'F', 9.4)");

/* commit transaction */
mysqli_commit($link);

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker