BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 10 | UU: 274

debug_print_backtrace

(PHP 5)

debug_print_backtrace --  Prints a backtrace

Opis

void debug_print_backtrace ( void )

debug_print_backtrace() prints a PHP backtrace. It prints the function calls, included/required files and eval()ed stuff.

Parametry

This function has no parameters.

Zwracane wartości

Żadna wartość nie jest zwracana.

Przykłady

Przykład 1. debug_print_backtrace() example

<?php
// include.php file

function a() {
    
b();
}

function
b() {
    
c();
}

function
c(){
    
debug_print_backtrace();
}

a();

?>


<?php
// test.php file
// this is the file you should run

include 'include.php';
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

#0  eval() called at [/tmp/include.php:5]
#1  a() called at [/tmp/include.php:17]
#2  include(/tmp/include.php) called at [/tmp/test.php:3]

#0  c() called at [/tmp/include.php:10]
#1  b() called at [/tmp/include.php:6]
#2  a() called at [/tmp/include.php:17]
#3  include(/tmp/include.php) called at [/tmp/test.php:3]

Patrz także

debug_backtrace()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker