BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 322

classkit_method_copy

(PECL)

classkit_method_copy -- Copies a method from class to another

Opis

bool classkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

dClass

Destination class for copied method

dMethod

Destination method name

sClass

Source class of the method to copy

sMethod

Name of the method to copy from the source class. If this parameter is omitted, the value of dMethod is assumed.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. classkit_method_copy() example

<?php
class Foo {
    function
example() {
        return
"foo!\n";
    }
}

class
Bar {
    
// initially, no methods
}

// copy the example() method from the Foo class to the Bar class, as baz()
classkit_method_copy('Bar', 'baz', 'Foo', 'example');

// output copied function
echo Bar::baz();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

foo!

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker