BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 5 | UU: 324

bcsub

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcsub --  Odejmuje jedną liczbę o dużej precyzji od drugiej

Opis

string bcsub ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja] )

Odejmuje prawy_operand od lewy_operand i zwraca wynik jako ciąg znaków. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Przykłady

Przykład 1. bcsub() przykład

<?php

$a
= 1.234;
$b = 5;

echo
bcsub($a, $b);     // -3
echo bcsub($a, $b, 4);  // -3.7660

?>

Patrz także

bcadd().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker