BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 18 | UU: 581

while

Pętla while jest najprostszym typem pętli w PHP. Zachowuje się ona identycznie jak jej odpowiednik z języka C. Jej podstawowa forma wygląda następująco:

while (wyrażenie) instrukcja

Znaczenie instrukcji while jest bardzo proste. Nakazuje ona PHP tyle razy wykonywać określone instrukcje, jak długo wyrażenie przy słowie while ma wartość TRUE. Wartość tego wyrażenia jest sprawdzana za każdym razem na początku wykonywania nowej iteracji pętli, więc jeśli jego wartość zmieni się w trakcie wykonywania instrukcji, wykonanie całej pętli nie skończy się do momentu zakończenia całej iteracji. Jedna iteracja jest to jednokrotne wykonanie wszystkich instrukcji w pętli. Jeśli wyrażenie logiczne ma wartość FALSE już na samym początku, instrukcje wewnątrz pętli nie będą w ogóle wykonane.

Podobnie jak w instrukcji if, w pętli while można grupować instrukcje za pomocą nawiasów klamrowych, lub przez użycie składni alternatywnej:

while (wyrażenie): instrukcja; instrukcja; ... endwhile;

Poniższe przykłady są identyczne i obydwa wyświetlają liczby od 1 do 10:

/* przykład 1*/

$i = 1;
while ($i <= 10) {
    print $i++;  /* zmienna $i będzie inkrementowana po wyświetleniu
                    (post-inkrementacja) */
}

/* przykład 2 */

$i = 1;
while ($i <= 10):
    print $i;
    $i++;
endwhile;

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker