BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 26 | UU: 601

Składnia alternatywna w strukturach kontrolnych

PHP oferuje alternatywną składnię dla niektórych struktur kontrolnych, a dokładnie dla: if, while, for, foreach i switch. W każdym przypadku podstawowa forma składni alternatywnej polega na zamianie nawiasu otwierającego na dwukropek (:), a nawiasu zamykającego na odpowiednie słowo: endif;, endwhile;, endfor;, endforeach; lub endswitch;.

<?php if ($a == 5): ?>
A jest równe 5
<?php endif; ?>

W przykładzie powyżej, blok HTML "A jest równe 5" jest zagnieżdżony w instrukcji if napisanej w składni alternatywnej. Ten fragment kodu HTML zostanie wyświetlony tylko wówczas, kiedy $a będzie równe 5.

Alternatywna składnia obejmuje też wyrażenia else i elseif. Poniższy przykład prezentuje obydwa wyrażenia zapisane przy pomocy składni alternatywej:

if ($a == 5):
    print "a jest równe 5";
    print "...";
elseif ($a == 6):
    print "a jest równe 6";
    print "!!!";
else:
    print "a jest różne od 5 lub 6";
endif;

Więcej przykładów w rozdziałach: while, for, i if.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker