Strict Standards: Non-static method Advanced_Permalinks::get() should not be called statically in /blog/wp-content/plugins/advanced-permalinks/advanced-permalinks.php on line 825

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method GoogleSitemapGeneratorLoader::Enable() should not be called statically in /blog/wp-includes/plugin.php on line 123

Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, null given in /blog/wp-includes/plugin.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 942
HTML - Tekst » egrafik.pl
BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 42 | UU: 782

Strict Standards: Resource ID#197 used as offset, casting to integer (197) in /forum2/db/mysql4.php on line 223

Strict Standards: Resource ID#197 used as offset, casting to integer (197) in /forum2/db/mysql4.php on line 224
HTML - Tekst
5 marzec 2008

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /blog/wp-content/plugins/tpbc.php on line 96


<B>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest pogrubioną czcionką.
Przykład: <B>Tekst pogrubiony</B>
Tekst pogrubiony

<BIG>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest większą czcionką.
Przykład: <BIG>Tekst powiększony</BIG>
Tekst powiększony

<BLINK>
Parametry:
Opis: Tekst migający, działa tylko pod Netscape Navigatorem.
Przykład: <BLINK>Tekst migający</BLINK>
Tekst migający

<BR>
Parametry: CLEAR
Opis: Powoduje przejście do następnego wiersza. Parametr CLEAR może mieć 4 wartości:

 • CLEAR="right" - kończy otaczanie tekstem obrazka po prawej stronie.
 • CLEAR="left" - kończy otaczanie tekstem obrazka po lewej stronie.
 • CLEAR="all" - kończy otaczanie tekstem wszystkich obrazków.
 • CLEAR="none" - bez wpływu na otaczanie tekstem obrazków, wartość domyślne.
Przykład: Pierwsza linijka tekstu <BR> Druga linijka tekstu
Pierwsza linijka tekstu
Druga linijka tekstu

<IMG SRC="../images/sample.gif" ALIGN="left">
Tekst otaczający obrazek
<BR CLEAR=ALL>Tekst pod obrazkiem

Tekst otaczający obrazek
Tekst pod obrazkiem

<CENTER>
Parametry:
Opis: Tekst jest wyświetlany na środku ekranu, lub komórki tabeli w której się znajduje.
Przykład: <CENTER>Tekst wyśrodkowany</CENTER>
Tekst wyśrodkowany

<DIV>
Parametry: ALIGN
Opis: Parametr ALIGN może mieć 3 wartości:

 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany, tak samo jak w poleceniu <CENTER>
 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej
 • ALIRN="right" - wyrównany do prawej
Przykład: <DIV ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej</DIV>

Tekst wyrównany do prawej

<FONT>
Parametry: COLOR, FACE, SIZE
Opis: Zmienia wielkość, kolor i czcionkę tekstu. Parametr COLOR określa kolor znaków, FACE czcionkę (można wpisać kilka nazw oddzielonych przecinkami, użyta zostanie pierwsza czcionka znaleziona w systemie użytkownika). SIZE określa rozmiar czcionki (od 0 do 7). Można określić rozmiar względem aktualnego rozmiaru, wstawiając przed cyfrą znak + lub -.
Przykład: <FONT SIZE="5" COLOR="red">Czcionka czerwona o rozmiarze 5
<FONT SIZE="-2" COLOR="yellow">Czcionka biała o rozmiarze 3
</FONT>

Czcionka czerwona o rozmiarze 5 Czcionka biała o rozmiarze 3

<H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>
Parametry:
Opis: Określa nagłówki różnych poziomów. 1 jest wyświetlany największą czcionką, 6 najmniejszą. Oprócz zmiany wielkości czcionki nagłówki mogą mieć wpływ na indeksowanie strony w niektórych wyszukiwarkach.
Przykład: <H2>Nagłówek 2 poziomu</H2>

Nagłówek 2 poziomu

<I>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest pochyloną czcionką.
Przykład: <I>Tekst pochylony</I>
Tekst pochylony

<OL>, <UL>, <LI>
Parametry: <OL>: COMPACT, START, TYPE, <UL>: COMPACT, TYPE, <LI>: TYPE, VALUE
Opis: Komendy te służą do tworzenia list, zostaną więc opisane razem.
<LI> - oznacza pozycje listy uporządkowanej(<OL>) lub nieuporządkowanej(<UL>). VALUE oznacza w przypadku listy uporządkowanej numer tej pozycji, TYPE zmienia sposób wyliczania w obrębie listy.
<OL> - lista uporządkowana (jej pozycje są automatycznie numerowane). Parametr TYPE określa sposób wyliczania:

 1. TYPE="1" - Cyfry arabskie
 2. TYPE="I" - Cyfry rzymskie , wielkie litery
 3. TYPE="i" - Cyfry rzymskie , małe litery
 4. TYPE="A" - Wielkie litery alfabetu
 5. TYPE="a" - Małe litery alfabetu

<OL> - lista nieuporządkowana. Parametr TYPE określa wygląd listy:

 • TYPE="disc" - kropka
 • TYPE="circle" - okrąg
 • TYPE="square" - kwadracik
Przykład: <OL TYPE="I">
<LI>Pozycja 1
<LI>Pozycja 2
<LI>Pozycja 3
<LI TYPE="1" VALUE="10">Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
<LI TYPE="1">Pozycja 5
</OL>

 1. Pozycja 1
 2. Pozycja 2
 3. Pozycja 3
 4. Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
 5. Pozycja 5

<MARQUEE>
Parametry: ALIGH, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, HSPACE, LOOP, SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY, VSPACE, WIDTH
Opis: Przesuwający się napis.
ALIGN - określa w jaki sposób zostanie wyrównany tekst otaczający przesuwający się napis. Możliwe wartości:

 • ALIGN="top" - tekst wyrównany do górnej krawędzi ruchomego napisu.
 • ALIGN="middle" - tekst na wysokości środka przesuwającego się napisu.
 • ALIGN="bottom" - tekst na wysokości dolnej krawędzi przesuwającego się napisu.

BEHAVIOR - steruje zachowaniem tekstu. Możliwe wartości:

 • BEHAVIOR="scroll" - tekst przesuwa się ciągle w tę samą stronę, zaczynając od początku, gdy wyjedzie poza ekran.
 • BEHAVIOR="slide" - tekst przesuwa się w jedną stronę i staje po osiągnięciu brzegu pola.
 • BEHAVIOR="alternate" - tekst przesuwa się tam i z powrotem.

BGCOLOR - kolor tła dla obszaru z napisem
DIRECTION - kierunek ruchu napisu. Możliwe wartości:

 • DIRECTION="left" - napis pojawia się z prawej strony pola i przesuwa się w lewo.
 • DIRECTION="right" - napis pojawia się z lewej strony pola i przesuwa się w prawo.

HEIGHT - wysokość pola w którym przesuwa się tekst. HSPACE - lewy i prawy margines pola. LOOP - określa ile razy tekst przewinie się przez pole, dla -1 tekst przewija się stale. SCROLLAMOUNT - odległość pomiędzy kolejnymi wyświetleniami tekstu. SCROLLDELAY - czas między kolejnymi wyświetleniami tekstu w milisekundach VSPACE - górny i dolny margines pola WIDTH - szerokość pola

Przykład: <MARQUEE BEHAVIOR="alternate" BGCOLOR="darkblue" WIDTH="200" SCROLLDELAY="5" SCROLLAMOUNT="3">
Przesuwający się napis
</MARQUEE>

Przesuwający się napis

<MULTICOL>
Parametry: COLS, GUTTER, WIDTH
Opis: Ustawia tekst w pionowe kolumny, ale niestety tylko pod Netscape Navigatorem (Qrde, ale mnie ten Micro$oft denerwuje! - przypis autora). Parametr COLS określa ich liczbę, GUTTER odstęp między nimi natomiast WIDTH - szerokość kolumny
Przykład: <MULTICOL COLS=2 WIDTH=60% GUTTER=5>Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.</MULTICOL>
Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.

<NOBR>, <WBR>
Parametry:
Opis: Tekst wewnątrz bloku <NOBR> nie jest zawijany, poza miejscami określonymi przez <WBR>
Przykład: <NOBR>Ten tekst, mimo że <WBR>jest niesamowicie <WBR>długi będzie się<WBR> zawijał tylko w określonych <WBR> miejscach. Może to chyba być przydatne, <WBR>choć w tym momencie <WBR>nie wiem do czego.</NOBR>
Ten tekst, mimo że
jest niesamowicie
długi będzie się
zawijał tylko w określonych
miejscach. Może to chyba być przydatne,
choć w tym momencie
nie wiem do czego.

<P>
Parametry: ALIGN
Opis: Definicja akapitu. Parametr ALIGN określa wyrównanie tekstu:

 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej.
 • ALIGN="right" - tekst wyrównany do prawej.
 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany.
Przykład: <P ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej strony</P>

Tekst wyrównany do prawej strony

<PRE>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany czcionką monospace, jako już sformatowany. Nie jest łamany automatycznie, następujące po sobie spacje są wszystkie wyświetlane.
Przykład: <PRE>
Tekst        preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka
</PRE>

Tekst
    preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka

Tekst pogrubiony

<SMALL>
Parametry:
Opis: Tekst pomniejszony.
Przykład: <SMALL>Tekst pomniejszony</SMALL>
Tekst pomniejszony

<STRIKE>
Parametry:
Opis: Tekst przekreślony.
Przykład: <STRIKE>Tekst przekreślony</STRIKE>
Tekst przekreślony

<SUB>
Parametry:
Opis: Tekst obniżony.
Przykład: Tekst normalny <SUB>Tekst obniżony</SUB>
Tekst normalny tekst obniżony

<SUP>
Parametry:
Opis: Tekst podwyżony.
Przykład: Tekst normalny <SUP>Tekst podwyżony</SUP>
Tekst normalny tekst podwyżony
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 2<SUP>3</SUP>=8
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 23=8

<U>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest podkreśloną czcionką.
Przykład: <U>Tekst podkreślony</U>
Tekst podkreślony


Autor: Grzegorz ‘Ygreg’ Plebański
ygreg@ygreg.com
http://www.ygreg.com

Dodaj komentarz

Komentarze
Jeden komentarz
14 wrzesień 2016, godz. 12:18

一般考試,高考,普考,特考 盡在 http://xyz.net.tw/

 
 
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker