Strict Standards: Non-static method Advanced_Permalinks::get() should not be called statically in /blog/wp-content/plugins/advanced-permalinks/advanced-permalinks.php on line 825

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method GoogleSitemapGeneratorLoader::Enable() should not be called statically in /blog/wp-includes/plugin.php on line 123

Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, null given in /blog/wp-includes/plugin.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 942
HTML - Tekst » egrafik.pl
BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 10 | UU: 346

Strict Standards: Resource ID#116 used as offset, casting to integer (116) in /forum2/db/mysql4.php on line 223

Strict Standards: Resource ID#116 used as offset, casting to integer (116) in /forum2/db/mysql4.php on line 224
HTML - Tekst
5 marzec 2008

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /blog/wp-includes/post.php on line 114

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /blog/wp-content/plugins/tpbc.php on line 96


<B>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest pogrubioną czcionką.
Przykład: <B>Tekst pogrubiony</B>
Tekst pogrubiony

<BIG>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest większą czcionką.
Przykład: <BIG>Tekst powiększony</BIG>
Tekst powiększony

<BLINK>
Parametry:
Opis: Tekst migający, działa tylko pod Netscape Navigatorem.
Przykład: <BLINK>Tekst migający</BLINK>
Tekst migający

<BR>
Parametry: CLEAR
Opis: Powoduje przejście do następnego wiersza. Parametr CLEAR może mieć 4 wartości:

 • CLEAR="right" - kończy otaczanie tekstem obrazka po prawej stronie.
 • CLEAR="left" - kończy otaczanie tekstem obrazka po lewej stronie.
 • CLEAR="all" - kończy otaczanie tekstem wszystkich obrazków.
 • CLEAR="none" - bez wpływu na otaczanie tekstem obrazków, wartość domyślne.
Przykład: Pierwsza linijka tekstu <BR> Druga linijka tekstu
Pierwsza linijka tekstu
Druga linijka tekstu

<IMG SRC="../images/sample.gif" ALIGN="left">
Tekst otaczający obrazek
<BR CLEAR=ALL>Tekst pod obrazkiem

Tekst otaczający obrazek
Tekst pod obrazkiem

<CENTER>
Parametry:
Opis: Tekst jest wyświetlany na środku ekranu, lub komórki tabeli w której się znajduje.
Przykład: <CENTER>Tekst wyśrodkowany</CENTER>
Tekst wyśrodkowany

<DIV>
Parametry: ALIGN
Opis: Parametr ALIGN może mieć 3 wartości:

 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany, tak samo jak w poleceniu <CENTER>
 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej
 • ALIRN="right" - wyrównany do prawej
Przykład: <DIV ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej</DIV>

Tekst wyrównany do prawej

<FONT>
Parametry: COLOR, FACE, SIZE
Opis: Zmienia wielkość, kolor i czcionkę tekstu. Parametr COLOR określa kolor znaków, FACE czcionkę (można wpisać kilka nazw oddzielonych przecinkami, użyta zostanie pierwsza czcionka znaleziona w systemie użytkownika). SIZE określa rozmiar czcionki (od 0 do 7). Można określić rozmiar względem aktualnego rozmiaru, wstawiając przed cyfrą znak + lub -.
Przykład: <FONT SIZE="5" COLOR="red">Czcionka czerwona o rozmiarze 5
<FONT SIZE="-2" COLOR="yellow">Czcionka biała o rozmiarze 3
</FONT>

Czcionka czerwona o rozmiarze 5 Czcionka biała o rozmiarze 3

<H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>
Parametry:
Opis: Określa nagłówki różnych poziomów. 1 jest wyświetlany największą czcionką, 6 najmniejszą. Oprócz zmiany wielkości czcionki nagłówki mogą mieć wpływ na indeksowanie strony w niektórych wyszukiwarkach.
Przykład: <H2>Nagłówek 2 poziomu</H2>

Nagłówek 2 poziomu

<I>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest pochyloną czcionką.
Przykład: <I>Tekst pochylony</I>
Tekst pochylony

<OL>, <UL>, <LI>
Parametry: <OL>: COMPACT, START, TYPE, <UL>: COMPACT, TYPE, <LI>: TYPE, VALUE
Opis: Komendy te służą do tworzenia list, zostaną więc opisane razem.
<LI> - oznacza pozycje listy uporządkowanej(<OL>) lub nieuporządkowanej(<UL>). VALUE oznacza w przypadku listy uporządkowanej numer tej pozycji, TYPE zmienia sposób wyliczania w obrębie listy.
<OL> - lista uporządkowana (jej pozycje są automatycznie numerowane). Parametr TYPE określa sposób wyliczania:

 1. TYPE="1" - Cyfry arabskie
 2. TYPE="I" - Cyfry rzymskie , wielkie litery
 3. TYPE="i" - Cyfry rzymskie , małe litery
 4. TYPE="A" - Wielkie litery alfabetu
 5. TYPE="a" - Małe litery alfabetu

<OL> - lista nieuporządkowana. Parametr TYPE określa wygląd listy:

 • TYPE="disc" - kropka
 • TYPE="circle" - okrąg
 • TYPE="square" - kwadracik
Przykład: <OL TYPE="I">
<LI>Pozycja 1
<LI>Pozycja 2
<LI>Pozycja 3
<LI TYPE="1" VALUE="10">Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
<LI TYPE="1">Pozycja 5
</OL>

 1. Pozycja 1
 2. Pozycja 2
 3. Pozycja 3
 4. Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
 5. Pozycja 5

<MARQUEE>
Parametry: ALIGH, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, HSPACE, LOOP, SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY, VSPACE, WIDTH
Opis: Przesuwający się napis.
ALIGN - określa w jaki sposób zostanie wyrównany tekst otaczający przesuwający się napis. Możliwe wartości:

 • ALIGN="top" - tekst wyrównany do górnej krawędzi ruchomego napisu.
 • ALIGN="middle" - tekst na wysokości środka przesuwającego się napisu.
 • ALIGN="bottom" - tekst na wysokości dolnej krawędzi przesuwającego się napisu.

BEHAVIOR - steruje zachowaniem tekstu. Możliwe wartości:

 • BEHAVIOR="scroll" - tekst przesuwa się ciągle w tę samą stronę, zaczynając od początku, gdy wyjedzie poza ekran.
 • BEHAVIOR="slide" - tekst przesuwa się w jedną stronę i staje po osiągnięciu brzegu pola.
 • BEHAVIOR="alternate" - tekst przesuwa się tam i z powrotem.

BGCOLOR - kolor tła dla obszaru z napisem
DIRECTION - kierunek ruchu napisu. Możliwe wartości:

 • DIRECTION="left" - napis pojawia się z prawej strony pola i przesuwa się w lewo.
 • DIRECTION="right" - napis pojawia się z lewej strony pola i przesuwa się w prawo.

HEIGHT - wysokość pola w którym przesuwa się tekst. HSPACE - lewy i prawy margines pola. LOOP - określa ile razy tekst przewinie się przez pole, dla -1 tekst przewija się stale. SCROLLAMOUNT - odległość pomiędzy kolejnymi wyświetleniami tekstu. SCROLLDELAY - czas między kolejnymi wyświetleniami tekstu w milisekundach VSPACE - górny i dolny margines pola WIDTH - szerokość pola

Przykład: <MARQUEE BEHAVIOR="alternate" BGCOLOR="darkblue" WIDTH="200" SCROLLDELAY="5" SCROLLAMOUNT="3">
Przesuwający się napis
</MARQUEE>

Przesuwający się napis

<MULTICOL>
Parametry: COLS, GUTTER, WIDTH
Opis: Ustawia tekst w pionowe kolumny, ale niestety tylko pod Netscape Navigatorem (Qrde, ale mnie ten Micro$oft denerwuje! - przypis autora). Parametr COLS określa ich liczbę, GUTTER odstęp między nimi natomiast WIDTH - szerokość kolumny
Przykład: <MULTICOL COLS=2 WIDTH=60% GUTTER=5>Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.</MULTICOL>
Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.

<NOBR>, <WBR>
Parametry:
Opis: Tekst wewnątrz bloku <NOBR> nie jest zawijany, poza miejscami określonymi przez <WBR>
Przykład: <NOBR>Ten tekst, mimo że <WBR>jest niesamowicie <WBR>długi będzie się<WBR> zawijał tylko w określonych <WBR> miejscach. Może to chyba być przydatne, <WBR>choć w tym momencie <WBR>nie wiem do czego.</NOBR>
Ten tekst, mimo że
jest niesamowicie
długi będzie się
zawijał tylko w określonych
miejscach. Może to chyba być przydatne,
choć w tym momencie
nie wiem do czego.

<P>
Parametry: ALIGN
Opis: Definicja akapitu. Parametr ALIGN określa wyrównanie tekstu:

 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej.
 • ALIGN="right" - tekst wyrównany do prawej.
 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany.
Przykład: <P ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej strony</P>

Tekst wyrównany do prawej strony

<PRE>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany czcionką monospace, jako już sformatowany. Nie jest łamany automatycznie, następujące po sobie spacje są wszystkie wyświetlane.
Przykład: <PRE>
Tekst        preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka
</PRE>

Tekst
    preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka

Tekst pogrubiony

<SMALL>
Parametry:
Opis: Tekst pomniejszony.
Przykład: <SMALL>Tekst pomniejszony</SMALL>
Tekst pomniejszony

<STRIKE>
Parametry:
Opis: Tekst przekreślony.
Przykład: <STRIKE>Tekst przekreślony</STRIKE>
Tekst przekreślony

<SUB>
Parametry:
Opis: Tekst obniżony.
Przykład: Tekst normalny <SUB>Tekst obniżony</SUB>
Tekst normalny tekst obniżony

<SUP>
Parametry:
Opis: Tekst podwyżony.
Przykład: Tekst normalny <SUP>Tekst podwyżony</SUP>
Tekst normalny tekst podwyżony
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 2<SUP>3</SUP>=8
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 23=8

<U>
Parametry:
Opis: Tekst wyświetlany jest podkreśloną czcionką.
Przykład: <U>Tekst podkreślony</U>
Tekst podkreślony


Autor: Grzegorz ‘Ygreg’ Plebański
ygreg@ygreg.com
http://www.ygreg.com

Dodaj komentarz

Komentarze
7 odpowiedzi
16 kwiecień 2017, godz. 1:08

And if you are convicted, an experienced defense attorney could work with the court on sentencing to obtain one of the most favorable possible outcome. Although the law had not been created cover the usage of social media marketing, the application of social websites was reduced in 2007 than now, regulations of the land applies online for the same degree who’s does off line. In libel cases, untruthful problems for reputation could be restored by an apology and damages the once embarrassing private data is and it is close comments as public the matter how litre is punished.

30 marzec 2017, godz. 11:53

Walking in to a bank or a liquor store wearing a ski mask and brandishing a . Although regulations has not been set up to cover the use of social media marketing, using social networking was much lower in 2007 compared to now, what the law states from the land applies online for the same degree which it does off line. When they further learn how the average before the grand jury takes about a few minutes to take into consideration, and that this only person they often hear from is really a police officer and not a victim, they really will see a light.

7 marzec 2017, godz. 12:53

If you know of people who used a personal detective agency,
they are often able to give which you testimonial
in relation to the way in which the company performed the work and how successful they
were in comparison with your requests. Giving exactly what you’ve is
among the biggest manifestations of your respective
like to another person. These people are quite
capable of understand and analyze the great difficulties of victimized clients.

6 marzec 2017, godz. 1:39

The attainable method that is definitely more likely to occur is really obvious.

Due on the specialist and detailed nature of several legal services, some solicitors will choose one or two areas
to specialise in. The primary intent behind the RRO was to replace the bigger, existent body
of local legislation and regulation and consolidate all the
various functions and responsibilities on the national level.

5 marzec 2017, godz. 8:08

There are several such lawyers that have accomplished so much in respect
to DUI cases whose services it is possible to seek.
Most businesses are not the victims of armed robbery, rogue bank managers, or workplace violence.
In case the name will not ring any bells, it suffices to say that Matt Couloute is one of the most well-known attorneys
inside United States.

2 marzec 2017, godz. 2:01

Take your time to investigate the possibilities and find one that will come across your
requirements for camping. Camping is really a lot
of fun because you get to go and spending some time in nature.

Saving and holding sleeping-bags is not at all a trial since they are usually
light.

14 wrzesień 2016, godz. 12:18

一般考試,高考,普考,特考 盡在 http://xyz.net.tw/

 
 
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker