BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 9 | UU: 257

Podsumowanie

Kończący się rozdział był nieco krótszy niż parę poprzednich. Podejrzewam jednak, że przebrnięcie przez niego zajęło ci może nawet więcej czasu i było o wiele trudniejsze.

Wszystko dlatego że poznawaliśmy tutaj zupełnie nową koncepcję programowania, która wprawdzie ideowo jest o wiele bliższa człowiekowi niż techniki strukturalne, ale w zamian wymaga od razu przyswojenia sobie sporej porcji nowych wiadomości i pojęć. Nie martw się zatem, jeśli nie były one dla ciebie całkiem jasne; zawsze przecież możesz wrócić do trudniejszych fragmentów tekstu w przyszłości (ponowne przeczytanie całego rozdziału jest naturalnie również dopuszczalne :D).

Nasze spotkanie z programowaniem obiektowym będziemy zresztą kontynuowali w następnym rozdziale, w którym to ostatecznie wyjaśni się, dlaczego jest ono takie wspaniałe ;)

Pytania i zadania

Nowopoznane, arcyważne zagadnienie wymaga oczywiście odpowiedniego powtórzenia. Nie krępuj się więc i odpowiedz na poniższe pytania :)

Pytania

  1. Czym są obiekty i jaka jest ich rola w programowaniu z użyciem technik OOP?
  2. Jakie etapy obejmuje wprowadzenie do programu nowej klasy?
  3. Jakie składniki możemy umieścić w definicji klasy?
  4. ( Trudne ) Które składowe klasa posiada zawsze, niezależnie od tego czy je zdefiniujemy, czy nie?
  5. W jaki sposób możemy z wnętrza metody uzyskać dostęp do obiektu, na rzecz którego została ona wywołana?
  6. Czym różni się użycie wskaźnika na obiekt od zmiennej obiektowej?
  7. Jak odrębne obiekty w programie mogą "wiedzieć" o sobie nawzajem i przekazywać między sobą informacje?

Ćwiczenia

  1. Zdefiniuj prostą klasę reprezentującą książkę.
  2. Napisz program podobny do przykładu DegreesCalc , ale przeliczający między jednostkami informacji (bajtami, kilobajtami itd.).
Kurs C++
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker