BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 13 | UU: 223

Podsumowanie

Bohatersko brnąc przez kolejne akapity dotarliśmy wreszcie do końca tego rozdziału :)) Przyswoiliśmy sobie przy okazji spory kawałek koderskiej wiedzy.

Rozpoczęliśmy od bliskiego spotkania z IDE Visual Studio, następnie napisaliśmy swój pierwszy program. Po zapoznaniu się z działaniem strumienia wyjścia, przeszliśmy do funkcji (przy okazji poznając uroki trybu śledzenia), a potem wreszcie do zmiennych i strumienia wejścia. Gdy już dowiedzieliśmy się, czym one są, okrasiliśmy wszystko drobną porcją informacji na temat operatorów arytmetycznych. Smacznego! ;)

Pytania i zadania

Od niestrawności uchronią cię odpowiedzi na poniższe pytania i wykonanie ćwiczeń :)

Pytania

  1. Dzięki jakim elementom języka C++ możemy wypisywać tekst w konsoli i zwracać się do użytkownika?
  2. Jaka jest rola funkcji w kodzie programu?
  3. Czym są stałe i zmienne?
  4. Wymień poznane operatory arytmetyczne.

Ćwiczenia

  1. Napisz program wyświetlający w konsoli trzy linijki tekstu i oczekujący na dowolny klawisz po każdej z nich.
  2. Zmień program napisany przy okazji poznawania zmiennych (ten, który pytał o imię) tak, aby zadawał również pytanie o nazwisko i wyświetlał te dwie informacje razem (w rodzaju "Nazywasz się Jan Kowalski").
  3. Napisz aplikację obliczającą iloczyn trzech podanych liczb.
  4. (Trudne ) Poczytaj, na przykład w MSDN , o deklarowaniu stałych za pomocą dyrektywy #define . Zastanów się, jakie niebezpieczeństwo błędów może być z tym związane.
    Wskazówka : chodzi o priorytety operatorów.
Kurs C++
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker