BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 35 | UU: 710

Bazy DBM

int dbmclose(int identyfikator_bazy)
- funkcja odblokowuje oraz zamyka określoną poprzez identyfikator identyfikator_bazy bazę danych DBM

int dbmdelete(int identyfikator_bazy, string klucz)
- funkcja usuwa wartość skojarzoną z kluczem klucz z bazy o identyfikatorze identyfikator_bazy

int dbmexists(int identyfikator_bazy, string klucz)
- funkcja sprawdza istnienie wartości dla klucza klucz w bazie o identyfikatorze identyfikator_bazy; jeśli wartość dla podanego klucza istnieje funkcja zwraca wartość true

int dbmlist(void)
- funkcja opisuje używaną bibliotekę DBM

string dbmfetch(int identyfikator_bazy, string klucz)
- funkcja zwraca wartość skojarzoną z podanym kluczem klucz z bazy o identyfikatorze identyfikator_bazy

string dbmfirstkey(int identyfikator_bazy)
- funkcja zwraca wartość pierwszego klucza zapisanego w bazie o identyfikatorze identyfikator_bazy; w bazie brak jest sortowania

int dbminsert(int identyfikator_bazy, string klucz, string wartosc)
- funkcja dodaje wartość wartosc dla klucza o nazwie klucz w bazie o identyfikatorze identyfikator_bazy; funkcja zwraca -1 jeśli baza jest w trybie tylko do odczytu, 0 - jeśli dodanie odbyło się pomyślnie lub 1 - jeśli podany klucz już istnieje w bazie

string dbmnextkey(int identyfikator_bazy, string klucz)
- funkcja zwraca wartość następngo klucza w bazie danych o identyfikatorze identyfikator_bazy występującego po kluczu klucz

int dbmopen(string nazwa_pliku, string tryb)
- funkcja otwiera bazę danych DBM zwracając jej identyfikator; nazwa_pliku określa pełną ścieżkę oraz nazwę pliku bazy danych DBM, zaś drugi argument tryb może przyjąć następujące wartości: r - tylko do odczytu, n - nowa baza (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to poprzednia wersja zostanie nadpisana), c - utworzenie bazy (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to nie zostanie ona usunięta), w - odczyt/zapis

bool dbmreplace(int identyfikator_bazy, string klucz, string wartosc)
- funkcja zastępuje wartość skojarzoną z kluczem klucz w bazie o identyfikatorze identyfikator_bazy wartością wartosc; jeśli podany klucz nie istnieje, to zostaje on utworzony, a wartość jemu przypisana będzie wartosc


Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.stelmach.info/

Bazy danych w PHP
dBase
DBA
DBM
MySQL
PostgreSQL
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker