BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 24 | UU: 576

Bazy DBA

void dba_close(int uchwyt)
- funkcja zamyka bazę danych DBA oraz zwalnia wszystkie zasoby zajmowane przez uchwyt

string dba_delete(string klucz, int uchwyt)
- funkcja usuwa wpis z nazwą klucza klucz z bazy danych o uchwycie uchwyt; jeśli klucz zostanie usunięty funkcja zwróci wartość true, w przeciwnym wypadku zwróci wartość false

bool dba_exists(string klucz, int uchwyt)
- funkcja sprawdza czy istnieje klucz klucz w bazie o uchwycie uchwyt; jeśli klucz istnieje zwracana jest wartość true

string dba_fetch(string klucz, int uchwyt)
- funkcja zwraca wartość dla klucza klucz w bazie o uchwycie uchwyt

string dba_firstkey(int uchwyt)
- funkcja zwraca nazwę pierwszego klucza w bazie o uchwycie uchwyt oraz resetuje wartość wskaźnika wewnętrznego przywracając jego początkową wartość; w przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość false

bool dba_insert(string klucz, string wartosc, int uchwyt)
- funkcja zapisuje w bazie o uchwycie uchwyt parę klucz-wartość; jeśli podany klucz już istnieje funkcja zwraca wartość false

string dba_nextkey(int uchwyt)
- funkcja zwraca nazwę kolejnego klucza w bazie o uchwycie uchwyt oraz zwiększa wartość wskaźnika wewnętrznego o 1

int dba_open(string sciezka, string tryb, string program_obslugi [, ...])
- funkcja otwiera bazę danych o nazwie pliku sciezka w trybie określonym przez tryb używając przy tym wskazanego programu obsługi program_obslugi i zwraca jej uchwyt; argument tryb może przyjąć następujące wartości: r - tylko do odczytu, n - nowa baza (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to poprzednia wersja zostanie nadpisana), c - utworzenie bazy (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to nie zostanie ona usunięta), w - odczyt/zapis

bool dba_optiomize(int uchwyt)
- funkcja optymalizuje bazę danych o uchwycie uchwyt, np. usuwając z niej niepotrzebne informacje

int dba_popen(string sciezka, string tryb, string program_obslugi [, ...])
- funkcja otwiera trwale bazę danych o nazwie pliku sciezka w trybie określonym przez tryb używając przy tym wskazanego programu obsługi program_obslugi i zwraca jej uchwyt; argument tryb może przyjąć następujące wartości: r - tylko do odczytu, n - nowa baza (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to poprzednia wersja zostanie nadpisana), c - utworzenie bazy (tryb odczyt/zapis, jeśli istnieje już baza o podanej nazwie to nie zostanie ona usunięta), w - odczyt/zapis

bool dba_replace(string klucz, string wartosc, int uchwyt)
- funkcja zastępuje wartość klucza klucz wartością wartość w bazie o uchwycie uchwyt; jeśli klucz nie istnieje, to zostaje on utworzony i przypisana zostaje mu wartość wartosc

bool dba_sync(int uchwyt)
- funkcja synchronizuje bazę danych o uchwycie uchwyt


Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.stelmach.info/

Bazy danych w PHP
dBase
DBA
DBM
MySQL
PostgreSQL
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker