BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 44 | UU: 716

HTMLElement - interfejs

Wszystkie interfejsy elementów HTML dziedziczą po tej klasie.
Czyli, poprzez skrypt mamy dostęp do atrybutów, specyficznego dla danego elementu HTML, interfejsu oraz do atrybutów tego interfejsu.

Elementy zawierające tylko bazowe atrybuty HTML reprezentowane są wyłącznie przez ten interfejs.

Elementy te są następujące:

  • HEAD
  • specjalne: SUB, SUP, SPAN, BDO
  • czcionki: TT, I, B, U, S, STRIKE, BIG, SMALL
  • frazy: EM, STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR, CITE, ACRONYM, ABBR
  • listy: DD, DT
  • NOFRAMES, NOSCRIPT
  • ADDRESS, CENTER

Ważne. Atrybut 'style' dla tego interfejsu zarezerwowany jest do przyszłego użytku.

Definicja:

interface HTMLElement : Element {
    attribute   DOMString    id;
    attribute   DOMString    title;
    attribute   DOMString    lang;
    attribute   DOMString    dir;
    attribute   DOMString    className;
};
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker