BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 25 | UU: 690

Ostatnia aktualizacja: January 14 2011 18:49:36.
Dział w budowie.


DOM 1 - rdzeń

Sekcja ta definiuje minimalny zbiór obiektów i interfejsów dających dostęp do obiektów dokumentu oraz możliwość ich manipulacji.

Funkcjonalność opisana w tej sekcji (funkcjonalność rdzenia) powinna wystarczyć autorom skryptów internetowych oraz twórcom oprogramowania, by mogli manipulować przeanalizowaną treścią HTML i XML wewnątrz zgodnych produktów.
API rdzenia DOM pozwala także rozszerzać obiekt Document wykorzystując tylko wywołania DOM API.

DOM 1 - HTML

Sekcja jest rozszerzeniem podstawowego API zwanego rdzeniem DOM 1 o dodatkowe metody i obiekty specyficzne dla dokumentu HTML.

Ogólnie, funkcjonalność potrzebna do manipulowania strukturami, elementami i atrybutami znajduje się w sekcji rdzenia DOM. Funkcjonalność zależna od specyficznych elementów HTML znajduje się w tej sekcji.

Sekcja ta zawiera:

  • Interfejs 'HTMLDocument' dziedziczący po interfejsie rdzenia - 'Document'.
    HTMLDocument specyfikuje operacje i zapytania które można zastosować na dokumencie HTML.
  • Interfejs 'HTMLElement' dziedziczący po interfejsie rdzenia 'Element'.
    HTMLElement specyfikuje operacje i zapytania które można zastosować na każdym elemencie HTML. Metody 'HTMLElement' zawierają te, pozwalające pobierać i modyfikować atrybuty zastosowane we wszystkich elementach HTML.
  • Specjalizację dla wszystkich tych elementów HTML, które posiadają atrybuty rozszerzone ponad te określone w interfejsie 'HTMLElement'. Dla wszystkich takich atrybutów, interfejs dziedziczący dla elementu zawiera sprecyzowane metody ustawiające i pobierające wartości.

DOM 1 nie zawiera mechanizmu dającego dostęp oraz możliwość modyfikacji stylu określonego poprzez CSS 1. Dodatkowo, nie definiuje modelu zdażeń dla dokumentu HTML. Funkcjonalność ta określona jest w kolejnych wersjach tej specyfikacji.

HTMLElement

Wszystkie interfejsy elementów HTML dziedziczą po tej klasie.

HTMLHtmlElement

Interfejs elementu HTML.

HTMLHeadElement

Interfejs elementu HEAD.

HTMLLinkElement

Interfejs elementu LINK.

HTMLTitleElement

Interfejs elementu TITLE.

HTMLMetaElement

Interfejs elementu META.

HTMLBaseElement

Interfejs elementu BASE.

DOM - POZA STANDARDEM

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker